Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Petikan Titah 020319''KITA telah pun menyediakan Biasiswa Pendidikan Teknikal dan Vokasional serta Skim Peningkatan Kapasiti Sumber Manusia untuk mempertingkatkan lagi kemahiran anak-anak tempatan yang sudah dan akan berkhidmat dengan sektor swasta. Inilah di antara usaha kita untuk mendapatkan sumber tenaga yang berkualiti, khasnya dari kalangan para pelajar.'' 

- Titah Sempena Tahun Baharu Masihi 2013.
Attachments