Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Petikan Titah 120819''BETA sangat berhasrat, rakyat di negara ini mendapat pendidikan ugama yang betul, yang tidak menyimpang daripada Al-Quran dan Al-Hadis, supaya negara benar-benar beroleh keberkatan dan rahmat daripada Allah''. 

- Titah Sempena Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran pada 17 Ramadan 1440H / 22 Mei 2019M
Attachments