Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Petikan Titah 210819''UBD, sangatlah mustahak menanamkan motivasi ini kepada penuntut-penuntutnya. Tiupkan kepada mereka roh cintakan ilmu serta semangat juang yang tinggi untuk menghadapi kehidupan lebih mencabar di luar kampus''. 

- Titah Majlis Konvokesyen Ke-24 UBD Tahun 1433 Hijrah / 2012 Masihi.
Attachments