Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Petikan Titah 240819''NAMUN dalam zaman serba sibuk ini, walaupun sesuatu amal soleh itu mudah sahaja untuk dibuat, seperti berselawat, tetapi sangat senang pula ia dicicirkan disebabkan oleh kesibukan-kesibukan yang membungkus manusia.'' 

- Titah Sempena Sambutan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tahun 1436 Hijrah / 2015 Masihi.
Attachments