Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Petikan Titah 260819''ADALAH sangat perlu untuk aktiviti penyelidikan dapat menyumbang kepada peningkatan ilmu pengetahuan serta menjana pertumbuhan ekonomi negara''. 

- Titah Sempena Majlis Konvokesyen Ke-29 Universiti Brunei Darussalam pada 16 Zulhijjah 1438H / 7 September 2016M.
Attachments