Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Petikan Titah 130720''SELAKU bangsa yang berakidah, di samping meneruskan usaha-usaha bersifat jasmani (fizikal),
kita juga dituntut untuk menggandakan usaha-usaha 
bersifat kerohanian (spiritual) dengan membanyakkan doa dan zikir kepada Allah serta melakukan Amar Makruf dan Nahi Munkar''.


- Titah Perutusan Khas Berkenaan Jangkitan Wabak 
COVID-19 pada 26 Rejab 1441 Hijrah bersamaan
21 Mac 2020 Masihi.


Attachments