Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Petikan Titah 010221



''PADA hemat beta, apa-apa yang mewarnai Brunei selama ini adalah turut ditentukan oleh  keberkatan Al-Quran, kerana kita tidak pernah berenggang darinya, malah terus memelihara dan membacanya''.

- Titah Sempena Sambutan Sambutan Nuzul Al-Quran Bagi Tahun 1441H / 2020M.
Attachments