Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Petikan Titah 030221​"KERANA pembangunan modal insan adalah teras bagi menjayakan sesuatu transformasi ke arah perubahan. Maka atas asas inilah kita memberikan fokus kepada pembangunan insan cemerlang."


- Titah Sempena Perbarisan Tamat Latihan Program Khidmat Bakti Negara Pengambilan Ketujuh pada 27 Jamadilakhir 1439H / 15 Mac 2018M.


Attachments