Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Petikan Titah 170221"ANAK-anak kita, generasi penerus juga adalah lebih penting lagi untuk disiapkan dengan ilmu Al-Quran, sehingga mereka itu dapat mencapai lebih baik lagi daripada kita. Kerana mereka adalah aset masa depan yang lebih menentukan". 

- Titah Sempena Majlis Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Akhir Kebangsaan Bagi Tahun 1439 Hijrah / 2018 Masihi (Malam Ketiga) Pada Khamis, 14 Jamadilakhir 1439 / 2 Mac 2018.


Attachments