Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Petikan Titah 220221''BETA percaya kewujudan PKBN amatlah penting, kerana melaluinya, kita dapat membentuk modal insan belia yang optima, yang memiliki jati diri dan semangat patriotisme yang kental''.

- Titah Bersempena Perbarisan Tamat Latihan Program Khidmat Bakti Negara Pengambilan Ketujuh pada 27 Jamadilakhir 1439H / 15 Mac 2018M.
Attachments