Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Petikan Titah 170321"BETA juga ingin mengingatkan supaya semua sentiasa memelihara pegangan kerohanian untuk mendapatkan rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu Wata'ala daripada gejala-gejala buruk".

- Titah Sempena Upacara Sovereign's Parade Pengambilan Ke-19 Sekolah Pegawai Kadet, Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, pada 7 Jamadilakhir 1442H / 21 Januari 2021M.


Attachments