Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Petikan Titah 220321''PADA hemat beta, umat Islam di negara ini sudahpun memahami dengan baik konsep ta'at itu, dan sedang menjalaninya dalam kehidupan. Kerana itu Allah Subhanahu Wata'ala telah menampakkan sedikit kesan daripada keta'atan itu, iaitu berupa nikmat keamanan, kemakmuran dan keselamatan.'' 

- Titah Sempena Sambutan Isra' dan Mi'raj Peringkat Negara Bagi Tahun 1442H / 2021M.


Attachments