Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Petikan Titah 2920321​"KEBERGANTUNGAN ekonomi kepada suatu sektor sahaja adalah dianggap tidak berdaya tahan. Kita perlu mempelbagaikan ekonomi sebagai persiapan menutupi masa-masa sukar yang tidak diduga".

- Titah Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-31, pada 4 Jamadilawal 1436 Hijrah / 22 Februari 2015 Masihi.


Attachments