Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 16/11/2019

16/11/2019

PERANGKAAN terkini yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan mendapati bahawa penyakit Diabetes terus kekal menjadi punca utama kematian ketiga tertinggi semenjak tahun 2012, yang mana kadar kematian  berpunca daripada penyakit Diabetes adalah setinggi 10.1 peratus pada tahun 2017.

Kaji Selidik Kebangsaan Status Kesihatan Pemakanan 2011 (NHANNS) melaporkan bahawa sebanyak 12.4 peratus penduduk Negara Brunei Darussalam adalah menghidap penyakit Diabetes. Manakala Kaji Selidik Cross-sectional STEPwise approach to Survelliance (STEPS) Population Survey of Non-Communicable Diseases (NCDs) and Risk Factors in Brunei Darussalam telah mendapati bahawa seramai 9.7 peratus penduduk Negara Brunei Darussalam mempunyai tahap gula dalam darah yang tinggi.


SUMBER: Siaran Akhbar Kementerian Kesihatan.


Attachments