Manage PermissionsManage Permissions

uj. Tahukah Awda? 30/11/2019

30/11/2019


YAYASAN Sultan Haji Hassanal Bolkiah (YSHHB) akan membina sebanyak 21 buah rumah bantuan dengan konsep dan reka bentuk terbaharu, masing-masing sebanyak 11 buah di Daerah Tutong dand 100 buah di Daerah Brunei dan Muara yang dikontrakkan kepada Syarikat Noracon Sdn. Bhd.

Dari mula projek bantuan perumahan dilaksanakan oleh YSHHB pada tahun 1996 sehingga kini, sebanyak 161 buah rumah telah dibina di seluruh negara bagi memberikan harapan baharu kepada 161 buah keluarga untuk meneruskan kehidupan harian mereka dalam persekitaran rumah yang selesa dan selamat.

SUMBER: Pelita Brunei Edisi Sabtu, 30 November 2019


Attachments