Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 04/01/2020

04/01/2020

Brunei International Flower Show 2019 (BIFS 2019) merupakan salah satu inisiatif Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui gabungan kerjasama Jabatan Kemajuan Pelancongan dengan Jabatan Pertanian dan Agrimakanan. Ia dihasratkan untuk diadakan setiap bulan Oktober dan dijadikan sebagai acara tahunan dalam kalendar pelancongan Negara Brunei Darussalam.

SUMBER: Siaran Akhbar Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, 5 Oktober 2019


Attachments