Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 18/01/2020

18/01/2020

PERUSAHAAN Kecil dan Sederhana Brunei (PKS) Nextacloud Technologies, Memori MY Sdn. Bhd., Printmartz Advertising dan Rokiah Nursing Consultants and Services  adalah antara perniagaan ASEAN yang memenangi Anugerah Perniagaan ASEAN (ABA) di Bangkok, Thailand.

ABA yang diadakan pada tahun 2019 adalah sebagai sebahagian daripada Sidang Kemuncak Perniagaan dan Pelaburan ASEAN (ABIS) 2019, menyaksikan 81 Perusahaan dari blok serantau menerima anugerah dalam 11 kategori.

ABA dilancarkan sebagai insiatif Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN (ASEAN-BAC) pada tahun 2007 bagi mengiktiraf perusahaan yang telah menyumbang kepada pembangunan ekonomi rantau ini di samping mempromosikan Komuniti Ekonomi ASEAN (AEC).

Sumber : Siaran AKhbar Darussalam Enterprise (DARe), 7 November 2019.


Attachments