Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 14/03/2020

14/03/2020

Universiti Teknologi Brunei (Utb) melancarkan semula ITB Low Energy House yang akan digunakan sebagai ruang bagi para penyelidik universiti berkenaan membangunkan pelbagai aktiviti kajian.

Rumah yang kini dikenali dengan nama UTB Energy Saving House atau Utb eV House itu akan digunakan bagi mendukung kajian antaranya dalam bidang pengurusan tenaga bagi kediaman, teknologi tenaga hijau, teknologi instumentasi, kejuruteraan struktur, rekaan dalaman dan pertanian pintar.

ITB Low Energy House yang terletak di Blok Kejuruteraan, Fasa 1, UTB itu dibuna pada tahun 2005 bagi kerja penyelidikan mengenai teknologi tenaga rendah, terutama dalam penggunaan tenaga solar dan material pembinaan bertenaga rendah.

SUMBER : Pelita Brunei, 6 Februari 2020


Attachments