Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 06/06/2020

06/06/2020

PUSAT Pengasingan Kebangsaan (National Isolation Centre -NIC) yang baharu sudah siap dibina pada 23 April 2020 berdekatan dengan bangunan NIC yang ada sekarang. Bangunan  tersebut didirikan di atas tapak berukuran 6,000 meter persegi dengan keseluruhan kos pembinaan sebanyak BND11,317,514 oleh Syarikat LSL. Sdn. Bhd. yang dilantik oleh Kementerian Pembangunan.


Bangunan baharu NIC, Tutong mengandungi tujuh buah blok utama, di mana blok-blok 'A' hingga 'E' adalah bagi rawatan pesakit-pesakit yang memenuhi ciri-ciri keperluan, lazimnya untuk setting teknikal, manakala blok-blok 'F' dan 'G' adalah untuk pentadbiran dan kejuruteraan. Juga turut dilengkapi dengan peralatan-peralatan perubatan dan kemudahan baharu, termasuk 160 buah katil.


SUMBER : Pelita Brunei, Sabtu, 25 April 2020.


Attachments