Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 13/06/2020

13/06/2020PROJEK Rangkaian Bekalan Hidrogen Antarabangsa Pertama di Dunia antara Kerajaan Brunei Darussalam dengan Jepun mencapai kejayaan setelah berjaya mengekstrak H2 daripada Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC) yang dihantar dari Negara Brunei Darussalam.

Hidrogen yang dihasilkan di Logi Hydrogenation Brunei menghantar lebih daripada 4,000 km dalam containerised tanks ke loji dehydrogenation di Bandar Kawasaki, Jepun di mana H2 diekstrak. Projek tersebut akan dijalankan pada akhir tahun fiskal 2020.

SUMBER : Pelita Brunei, Isnin, 11 Mei 2020


Attachments