Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 01/08/2020

01/08/2020

BANK Islam Brunei Darussalam (BIBD) menjadi bank pertama di Negara Brunei Darussalam yang disahkan dalam kesiapsediaan dalam menangani dan bertindak balas terhadap situasi yang berkaitan dengan penularan jangkitan wabak COVID-19.


Modul untuk latihan ini di kembangkan oleh masyarakat nasional Brunei di bawah naungan Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) melalui Pusat Rujukan Pertolongan Cemas Clobal BRC di Paris.


Setakat ini, BIBD adalah satu-satunya organisasi dari industri
perbankan di Negara Brunei Darussalam yang diakreditasi oleh Bulan Sabit Merah (BRC) sebagai 'COVID- 19 Workplace Ready' dan menerima sijil antarabangsa.


SUMBER : Pelita Brunei, Rabu, 24 Jun 2020.
Attachments