Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 26/09/2020

26/09/2020

MAJLIS Perasmian Persatuan Bahasa Arab telah diadakan di Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Kampung Katok. Penubuhan Persatuan Bahasa Arab dihasratkan akan mengukuhkan sahsia bangsa Negara Zikir dengan meningkatkan kesedaran terhaddap kepentingan menguasai bahasa Al-Quran sebagai bahasa ibadah dan budaya umat Islam sejagat.

Majlis Perasmian Persatuan Bahasa Arab juga diselajurkan dengan pelancaran laman media sosial Facebook dan Instagram Persatuan Bahasa Arab.

SUMBER: Pelita Brunei, Rabu, 2 September 2020.Attachments