Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 24/10/2020

24/10/2020

MULAI 16 Rabiulawal 1442H bersamaan 2 November 2020M, Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) akan memberhentikan pengeluaran mata wang denominasi BND10,000 kepada semua bank di Negara Brunei Darussalam dan seterusnya akan mengeluarkannya daripada edaran. Walaubagaimanapun, mata wang BND10,000 masih sah diperlukan dengan nilai muka yang penuh.

Ini merupakan salah satu langkah pihak AMBD untuk mengurangkan risiko-risiko berkaitan dengan aktiviti-aktiviti jenayah kewangan.

SUMBER : Pelita Brunei, Rabu, 30 September 2020.


Attachments