Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 26/12/2020

26/12/2020

JAMBATAN Edinburgh adalah mengambil nama sempena lawatan pertama kali Yang Teramat Mulia Duke of Edinburgh ke Brunei dalam tahun 1959.Jambatan ini menyeberangi Sungai Kedayan yang menghubungkan dari Bandar Brunei ke Tutong dan Kuala Belait. Ia dirasmikan oleh Yang Teramat Mulia Duke of Edinburgh selaku Tetamu Diraja pada 28 Februari 1959 jam 3.26 petang. Jambatan ini antara usaha baginda Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien dalam Membaiki dan mempertingkatkan lagi perkhidmatan sosial di Negeri Brunei Darussalam pada tahun 1950-an.


SUMBER : Laman Web Pusat Sejarah Brunei.


Attachments