Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 02/01/21

02/01/2021

PEMBINAAN Masjid Omar 'Ali Saifuddien bermula pada Khamis, 1 Jamadilawal 1373H bersamaan 4 Februari 1954M. Masjid ini dibuka rasmi oleh Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien pada 26 September 1958. Dinding sepanjang 560 meter mengelilingi masjid, mewujudkan satu lagun yang memperlihatkan masjid seperti tertimbul di atas air. Di sini juga terletak satu replika bahtera diraja Kurun Ke-16 yang dibina pada 1967 sempena memperingati peristiwa Nuzul Al-Quran.

SUMBER : Sejarah Ristaan 50 Tahun Masjid Omar 'Ali Saifuddien.Attachments