Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 30/01/2021

30/01/2021


‚ÄčTASEK Merimbun ialah sebuah taman warisan yang terletak di Daerah Tutong. Ia terbahagi kepada dua buah lekukan dengan keluasan 100 dan 120 hektar. 


Tasek Merimbun terkenal dengan air tasiknya yang berwarna hitam. Keseluruhan Taman Warisan Tasek Merimbun mempunyai keluasan sejumlah 7,800 hektar.


Tasek Merimbun merupakan Taman Warisan ASEAN yang terunggul di Negara Brunei Darussalam sejak 29 November 1984. Kompleks Taman Warisan Tasek Merimbun telah dibukakan kepada orang ramai pada tahun 2000.


SUMBER : Taman Warisan Tasek Merimbun - Jabatan Muzium-Muzium.


Attachments