Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 27/03/2021

27/03/2021

SEBUAH penerbitan khas, Al-quran tulisan tangan yang dinamakan 'Mushaf Brunei Darussalam' dicetak pada 1992 dan dibahagi-bahagikan kepada setiap keluarga Islam. Terbitan ini diulang cetak pada 2006 dan diedarkan ke sekolah-sekolah dan orang ramai. Penulisan Mushaf bermula pada 25 April 1988 dan siap ditulis juga ditashih pada 28 November 1989. Pencetakan mushaf ini menelan belanja lebih kurang BND5 juta dan dicetak oleh Syarikat Pencetakan Al-Ahram, Mesir sebanyak 
156,000 naskhah.

SUMBER : Pusaka Bil 23, Pusat Sejarah Brunei.


Attachments