Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 17/04/2021

17/04/2021

​JALAN raya pertama di Brunei. Dengan terbinanya Bubungan Dua Belas, maka jalan raya penghubung utama perlu ada untuk menuju ke pejabat dan rumah kediaman Residen British di Brunei. Oleh yang demikian seawal tahun 1907, jalan raya ataupun lalu lintas (footpath) yang teratur telah mula dibina iaitu jalan menuju ke pejabat dan kediaman (Residency) Residen British, yang terletak di Jalan Subok dengan Bandar Brunei.


SUMBER : Majalah Pusaka (Januari - April 2012).

Attachments