Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 01/05/2021

01/05/2021

PERKHIDMATAN bas kerajaan yang pertama di Negara Brunei Darussalam bermula pada 9 Julai 1956 iaitu dari Bandar Brunei ke Kuala Belait. Stesen perkhidmatan ini terletak di hadapan bangunan Pejabat Kerajaan, Bandar Brunei manakala bagi Daerah Belait pula ialah di Pejabat Kerajaan, Kuala Belait. Perkhidmatan bas ini bermula pada jam 8.00 pagi setiap Isnin, Rabu dan Jumaat dan akan balik ke Bandar Brunei setiap Selasa, Khamis dan Sabtu.


SUMBER : Pusaka, Bil.25

Attachments