Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 15/05/2021

15/05/2021

​PERTANDINGAN Membaca Al-Quran Peringkat Negeri di Negara Brunei Darussalam pada asalnya dinamakan Peraduan Membaca Al-Qur'an Senegeri. Ianya bermula selepas Perang Dunia Kedua iaitu kira-kira dalam tahun 1948 di zaman pemerintahan Al-Marhum Sultan Ahmad Tajuddin Akazul Khairi Waddien ibni Al-Marhum Sultan Muhammad Jamalul Alam II. Pertandingan tersebut diadakan di Masjid Kajang di Jalan Sultan. 


SUMBER : 50 Tahun Ristaan Pertandingan Membaca Al-Quran Negara Brunei Darussalam


Attachments