Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 22/05/2021

22/05/2021

​BANGUNAN Muzium Brunei dibina pada 1968 dan siap tahun 1970. Ia dibuka rasmi pada 29 Februari 1972 oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Baginda Queen Elizabeth II. Bangunan ini terletak di tapak arkeologi Kota Batu lebih kurang 5 km dari Bandar Seri Begawan. Selain daripada itu, kira-kira 200 meter dari lokasi ini juga terdapatnya Makam Sultan Bolkiah, Sultan Brunei yang ke-5.


SUMBER : Jabatan Muzium-Muzium Brunei.


Attachments