Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 05/06/2021

05/06/2021

​PERKHIDMATAN teksi mula diperkenalkan sejak tahun 1982 dan terbahagi kepada dua kumpulan yang identiti berlainan iaitu yang beroperasi dari Lapangan Terbang Lama Berakas (LTAB) dan awam yang beroperasi di luar LTAB. Sejumlah 468 lesen telah dikeluarkan sejak tahun 1982 akan tetapi hanya lebih kurang 50 sahaja teksi berlesen ini aktif beroperasi (34 teksi awam, 16 teksi LTAB) yang majoritinya beroperasi di Daerah Brunei dan Muara.


SUMBER : Kertas Kerja 'Sistem Pengangkutan Awam Yang Terkawal Selia Dan Efisien Menjana Pembangunan Negara' oleh Dr. Haji Supry bin Haji Awang Ladi.

Attachments