Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 12/06/21

12/06/2021

​JABATAN Kerja Raya (JKR) pertama kali ditubuhkan pada tahun 1966 di bawah pimpinan Pengarah pertamanya, Dato Edmund Roberts. Dia dibantu oleh seorang Timbalan Pengarah, termasuk lima Penolong Pengarah, yang bertanggungjawab untuk pentadbiran dan kewangan, pembangunan, bangunan jalan dan perairan.


Pada akhir tahun 1966, Dato Seri Paduka Awang Haji Talib bin Darwish telah menjadi Pengarah tempatan pertama jabatan tersebut. Antara kerja-kerja awal yang dilakukan oleh JKR ialah bangunan British Residen dan jalan raya.


SUMBER : www.mod.gov.bn.

Attachments