Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 19/06/2021

19/06/2021

​JABATAN Hal Ehwal Ugama telah ditubuhkan sebagai sebahagian daripada Jabatan Adat Istiadat Negeri, Ugama dan Kebajikan Masyarakat pada 1 Julai 1954. Dengan Kuatkuasa Perlembagaan, mulai 1 Mei 1960, Jabatan Hal Ehwal Ugama telah menjadi sebuah jabatan yang berasingan daripada Jabatan Adat Istiadat Negeri dan Kebajikan Masyarakat. Sejak 1 Mei 1960 sehingga 1967 terdapat dua orang Pengetua Pegawai yang mengetuai jabatan tersebut.


SUMBER : Buku Suara Wanita Brunei - Siri 1.


Attachments