Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 03/07/2021

03/07/2021

BRITISH buat pertama kali memperkenalkan Undang-undang Islam secara baru iaitu 'The Mohammaden Laws Enactment of 1912', dalam enakmen ini dimuatkan beberapa peruntukan Hal Ehwal Kekeluargaan Islam seperti pertunangan, perceraian dan perkahwinan. Juga terdapat peruntukan kesalahan-kesalahan seperti kesalahan tidak menunaikan Sembahyang Fardu Jumaat boleh didenda 50 sen setiap kali kegagalan, melarikan anak dara tanpa perkahwinan dan sebagainya.


SUMBER : Sejarah Penubuhan Mahkamah Syariah Negara Brunei Darussalam

Attachments