Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 10/07/2021

10/07/2021

​JABATAN Tanah merupakan salah sebuah Jabatan Kerajaan yang tertua di Negara Brunei Darussalam. Kanun Tanah yang dikuatkuasakan pada 6 September 1909 membentuk sistem pendaftaran hak milik tanah iaitu geran sebagai memberikan jaminan kepada pemilik tanah ke atas tapak-tapak tanah berkenaan.


SUMBER : www.tanah.gov.bn

Attachments