Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 17/07/2021

17/07/2021

MATA pelajaran ugama pernah diajarkan sebagai satu mata pelajaran di sekolah-sekolah kerajaan dalam tahun 1946 selepas perang Dunia Kedua iaitu Pelajaran Syariah. Ia tertumpu kepada pelajaran ibadat dan tauhid dan diajarkan seminggu sekali kepada semua murid di sekolah kerajaan bermula daripada Darjah III atau IV setiap Khamis. 


SUMBER : Perkembangan Sekolah Agama di Negara Brunei Darussalam dari tahun 1956-1984 Masihi.


Attachments