Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 31/07/2021

31/07/2021

PADA 2 Oktober 1951, sebuah sekolah menengah aliran

Inggeris telah dibuka di Brunei dan dinamakan Sekolah Inggeris

Brunei. Pada tahun 1956, nama sekolah tersebut ditukar

menjadi Maktab Sultan Omar 'Ali Saifuddien.

Pengambilan pertama pelajar-pelajar terdiri daripada enam lelaki

dan empat perempuan dalam satu kelas. Pengetua pertama ialah

Mr. H. Parry.

SUMBER : Seri Brunei, Edisi Khas Ulang Tahun Ke-50, 1951-2001

Attachments