Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 140418

14/04/2018

PADA tahun 2017, jumlah ketibaan pelancong antarabangsa ke Negara Brunei Darussalam melalui Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei meningkat sebanyak 18.3 peratus dari 218,809 pelancong pada tahun 2016 kepada 258,955 pelancong yang mana kenaikan ini melebihi pencapaian yang disasarkan pada tahun 2017 iaitu sebanyak 10 peratus. 

Pencapaian ini merekodkan ketibaan pelancong antarabangsa melalui udara yang tertinggi sejak tahun 2011 iaitu seramai 242,061 pelancong. 
SUMBER: Siaran Akhbar Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Sabtu, 8 April 2018.
Attachments