Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 160618

16/06/2018

NEGARA Brunei Darussalam berada a di kedudukan 53 dalam Indeks Pembangunan ICT 2017. Ia kenaikan satu kedudukan dari 54 pada tahun 2016.


Laporan itu juga menekankan bahawa Negara Brunei Darussalam mempunyai tahap yang tinggi akses ICT berhubung dengan rantau Asia Tenggara dan sektor telekomunikasi yang semakin meningkat.


SUMBER: Teks ucapan Menteri Perhubungan, Yang Berhormat Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohammad Yusof semasa berucap pada Perasmian Progresif Pay Powered by BIBD Nexgen pada Isnin, 28 Syaaban 1439 Hijrah / 14 Mei 2018 Masihi di Songket Ballroom, Hotel Antarabangsa Rizqun.


Attachments