Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 230618

23/06/2018

SEBANYAK 45 aktiviti akan disediakan untuk Brunei December Festival (BCF) yang akan berlangsung sepanjang bulan Disember tahun ini. Ini merupakan tahun kedua BCF diadakan.

BCF tahun ini akan mengetengahkan festival makanan, festival Islam, sukan dan cabaran, seni budaya dan kreatif, serta rekreasi dan jualan.

Maklumat lanjut mengenai aktiviti-aktiviti boleh dilayari melalui www.brunei.events

SUMBER: Siaran Akhbar Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, 15 Mei 2018.

Attachments