Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 070718

07/07/2018

KEMENTERIAN Kewangan dengan kerjasama Institusi Kewangan di negara ini melaratkan inisiatif pembayaran gaji dua kali kepada seluruh anggota Perkhidmatan Awam (PA) yang berjawatan tetap, berkontrak, sebulan ke sebulan, 'open vote' dan bergaji hari mulai bulan Jun 2018.

Maklumat mengenai pembayaran gaji bagi Tahun 2018 boleh diperoleh melalui laman sesawang Kementerian Kewangan 'www.mof.gov.bn'.

Maklumat lanjut boleh diperoleh melalui laman sesawang Kementerian Kewangan 'www.mof.gov.bn' atau menghubungi talian +673 2383444.

SUMBER: Siaran Akhbar Kementerian Kewangan, 13 Jun 2018.

Attachments