Manage PermissionsManage Permissions

​Ruj. Tahukah Awda? 290818

29/09/2018

SURUHANJAYA Perkhidmatan Awam (SPA) adalah badan bebas yang ditubuhkan pada 1 Januari, 1962 menurut Bab 71(1) dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959. 

Misi SPA ialah untuk membekalkan tenaga kerja perkhidmatan awam yang berkualiti, berpengetahuan dan berkelayakan mengikut keperluan negara dengan cara yang cekap, berkesan dan pertimbangan yang saksama. 

Objektif SPA ialah membekalkan dan memastikan supaya perkhidmatan awam Negara Brunei Darussalam mempunyai pegawai dan kakitangan menurut keperluan kemajuan negara dengan cara yang cekap, berkesan dan pertimbangan yang saksama.

SUMBER: Laman sesawang Suruhanjaya Perkhidmatan Awam www.psc.gov.bn
Attachments