Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 160219

16/02/2019

LUMUT Lunting terletak di antara Pulau Sibungur dengan Pulau Berambang di kawasan Sungai Brunei. Lumut Lunting adalah merupakan legenda yang dikaitkan mengenai dengan kisah persabungan ayam di antara Brunei dengan Majapahit seperti yang terdapat dalam Syair Awang Semaun. Cerita persabungan ayam ini telah menjadi cerita lisan yang terkenal di kalangan masyarakat Brunei dan dipertuturkan daripada satu generasi ke satu generasi.

SUMBER: Laman sesawang Pusat Sejarah Brunei www.pusat-sejarah.gov.bn

Attachments