Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 130419

13/04/2019

PADA tahun ini sejumlah 126 tan metrik buah kurma jenis Safawy yang dibekalkan oleh Al Madinah Dates Company, Arab Saudi bakal dibahagikan kepada seluruh rakyat dan penduduk yang beragama Islam di Negara Brunei Darussalam dengan tidak mengehadkan umur dan taraf kerakyatan , iaitu setiap orang Islam akan menerima satu kotak kecil yang mengandungi 300 gram.

 

Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (YSHHB) telah mengadakan Mesyuarat Penyelarasan bagi Pembahagian Buah Kurma Kurnia Peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Bulan Ramadhan 1440H/2019M di Dewan Serbaguna, Tingkat 4, Kompleks Bangunan YSHHB pada 21 Mac 2019.

 

Sumber : Pelita Brunei, edisi Sabtu, 23 Mac 2019

Attachments