Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 030819

03/08/2019

‚ÄčMENGIKUT perangkaan Jabatan Perikanan, kadar pengeksportan ikan laut telah meningkat pada tahun 2018, iaitu sebanyak 1,763 tan metrik bernilai BND10.53 juta berbanding tahun 2017 berjumlah 1,209 tan metrik dan daripada jumlah tersebut sebanyak 34 peratus dieksport ke Republik Rakyat China.

SUMBER : Pelita Brunei, Edisi Rabu, 26 Jun 2019.

Attachments