Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 05/10/2019

05/10/2019

‚ÄčTahukah Awda

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM) dengan kerjasama Telekom Brunei Berhad (TelBru) melancarkan Talian Anak Negara Aset Kitani (ANAK) 121 pada 1 OKtober lalu.

Talian ANAK 121 dengan slogan 'Kami Mendengar' adalah talian bantuan kanak-kanak bebas tol, beroperasi bagi kegunaan kanak-kanak di Negara Brunei Darussalam yang diharap dapat menggalakkan kanak-kanak untuk bersuara, meluahkan perasaan dan membuat aduan tanpa rasa takut agar isu-isu yang dihadapi dapat ditangani dengan segera oleh pihak-pihak tertentu.

SUMBER : Pelita Brunei, Edisi Rabu, 2 Oktober 2019.

Attachments