A+ A A-

Literasi dan numerasi kukuh, asas kejayaan pelajar

211216 HALUAN

Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

ALHAMDULILLAH, saya amat berbesar hati untuk bersama dengan awda semua pagi ini untuk melancarkan Program Bimbingan Literasi dan Numerasi Bagi Pengambilan dan Pengurusan Guru Khas dan Ketua Guru Khas Dalam Bahasa Inggeris dan Matematik.

Saya gembira sejak menandatangani perjanjian mengenai program bimbingan literasi dan numerasi Ogos lalu, kedua-dua pasukan EDT / CfBT, yang diketuai oleh Dr. Richard Churches dan pasukan Kementerian Pendidikan yang diketuai oleh Awang Aliuddin telah bekerja bersama sebagai persediaan untuk fasa pelaksanaan yang akan bermula pada Januari 2017. Perjanjian dengan EDT adalah untuk melatih guru-guru kita - pertama sekali, supaya mereka boleh menjadi guru khas dalam Bahasa Inggeris dan Matematik. Kita perlu menghasilkan mereka seberapa banyak dan secepat yang boleh. Pada tahun pertama pelaksanaannya sejumlah 596 rakan-rakan pembelajaran (learning partners) dari kesemua 149 sekolah-sekolah rendah dan sekolah-sekolah menengah akan diberikan bimbingan.

Kedua, untuk melatih guru-guru untuk menjadi jurulatih tempatan untuk meneruskan kerja-kerja jurulatih asing, supaya program itu akan kekal. Projek ini bertujuan untuk mempunyai 80 jurulatih tempatan yang berkelayakan dan bertauliah pada tahun 2019 untuk mengekalkan program ini.

Saya dimaklumkan bahawa semua sekolah akan menerima sekurang-kurangnya satu hari sokongan dalam seminggu dan ada yang akan menerima sama ada dua atau tiga hari seminggu. 72 sekolah akan dikategorikan sama ada sebagai sekolah 'Grow', iaitu sekolah-sekolah yang boleh berkembang dengan cepat untuk berkongsi amalan baik dengan sekolah-sekolah lain; dan sekolah-sekolah 'Accelerated Grow' yang hasilnya kini di bawah jangkaan.

Semua ini akan melebihi jangka masa tiga tahun bagi jurulatih asing di sini. Juga tahun pertama program latihan ini akan memberi tumpuan kepada tiga bidang utama :
- Peningkatan dalam standard literasi dan
numerasi bagi pelajar Tahun 1 dan Tahun 2.
- Menyediakan pelajar Tahun 5 dan Tahun 6
ke arah PSR; dan
- Mempersiapkan Tahun 8, Tahun 9 dan
Tahun 10 untuk PISA 2018.

Program bimbingan literasi dan numerasi adalah selaras, dan akan memberi sumbangan penting ke arah Matlamat No. 1 Wawasan Brunei 2035, iaitu untuk Brunei Darussalam yang berpendidikan, rakyat yang sangat mahir dan berjaya, dan Visi dan tujuh Inisiatif Utama Kementerian Pendidikan. Program ini juga menyokong pelaksanaan SPN 21 : -
- Penguasaan yang lebih baik dalam
Bahasa Inggeris;
- Meningkatkan pencapaian rendah
pelajar-pelajar kita dalam mata pelajaran
Matematik dan Sains;
- Meningkatkan dan memperkukuhkan
Bahasa Melayu kita; dan
- Meningkatkan peratusan pelajar yang
memasuki pendidikan tertiari.

Oleh itu, matlamat projek keseluruhan telah dibangunkan dengan menggabungkan objektif yang berkaitan daripada Wawasan 2035, Visi dan tujuh Inisiatif Utama Kementerian Pendidikan yang ditetapkan untuk projek ini. Ini adalah :

Pertama, pengajaran yang berkualiti tinggi dalam Bahasa Inggeris dan Matematik menggunakan pedagogi yang diamalkan dengan berkesan;

Kedua, untuk mempunyai semua pelajarpelajar kita pandai menghitung dan celik dalam Bahasa Inggeris.

Kita mahu pelajar kita di sekolah rendah bawah membangunkan asas yang kukuh dalam Bahasa Inggeris dan Matematik manakala pelajar di sekolah rendah atas mengukuhkan pembelajaran mereka dalam Bahasa Inggeris dan Matematik dan menerapkan kedua-dua ini di sekolah dan seterusnya. Oleh itu, pelajar sekolah menengah melanjutkan pembelajaran mereka dalam Bahasa Inggeris dan Matematik dan menerapkan dengan bebas.

Dan ketiga, untuk mempunyai sistem kuasa untuk menyampaikan penambahbaikan yang berterusan dalam membaca dan mengira. Ia adalah penting bahawa pada akhir projek ini kita telah meningkatkan pembangunan sumber manusia dan organisasi di semua peringkat pada sistem tersebut juga mengukuhkan budaya serta struktur sokongan bagi membolehkan pelajar mencapai prestasi yang tinggi.

Kita tahu bahawa, literasi dan numerasi yang kukuh meletakkan asas semua pelajar untuk berjaya di sekolah, dan kemudian di tempat kerja dan kehidupan seharian mereka. Di sekolah, pelajar-pelajar ini adalah tanggungjawab kami. Setiap kanak-kanak perlu diberi peluang yang sama untuk memaksimumkan potensi mereka.

Kerjasama antara jabatan di kementerian adalah salah satu elemen penting bagi kejayaan pelaksanaan dan keberkesanan program ini. Oleh itu, saya percaya bahawa kita harus meletakkan usaha kita bersama-sama untuk memastikan kejayaan Program bimbingan literasi dan numerasi. Semua inisiatif kami kepada pengajaran dan pembelajaran perlu sejajar.

Saya difahamkan bahawa salah satu cabaran yang dihadapi oleh pasukan projek semasa fasa permulaan ini adalah mengumpul data yang berkaitan sama ada prestasi pelajar atau prestasi guru. Kami tidak mempunyai sistem pusat data dan pengurusan. Saya berharap jabatan-jabatan berkaitan yang bertanggungjawab bagi data ini boleh bekerjasama untuk mencari penyelesaian bagi mengatasi masalah ini kerana kita akan bergantung sepenuhnya kepada data untuk melihat kemajuan agar kita dapat memberikan sokongan yang sesuai dan berkesan untuk guru-guru dan pelajar.

Begitu juga, ketua-ketua kluster, pemimpin sekolah dan guru-guru Bahasa Inggeris dan Matematik perlu berada di tempat yang sama dan perlu menyokong transformasi ini untuk memastikan tiga matlamat yang telah saya sebutkan tercapai. Komuniti sekolah termasuk ibu bapa dan penjaga juga memainkan peranan penting dalam menyokong program ini. Mereka boleh membantu anak-anak mereka di rumah. Dalam hal ini, satu pelan komunikasi yang berkesan antara sekolah dan rumah mesti Dilaksanakan.

Dengan ini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada pasukan penubuhannya yang diketuai oleh Dr. Richard Churches bersama-sama dengan pasukan projek Kementerian Pendidikan yang diketuai oleh Awang Aliuddin kerana telah bekerja keras selama tiga bulan lalu dalam menjalankan pengambilan jurulatih antarabangsa, menghasilkan pelan penempatan, model bimbingan, pelan pembangunan kapasiti dan mengumpul data bagi program latihan literasi dan numerasi ini.

Sekian.

Ramalan Cuaca

Untuk maklumat lanjut Ramalan Cuaca bagi Negara Brunei Darussalam sila layari www.met.gov.bn

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel