A+ A A-

Pelaburan China di Negara Brunei Darussalam meningkat

070117 HALUAN

SELAMAT pagi kepada semua. Bagi pihak Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada tetamu dari luar negara ke 'Abode of Peace' Brunei Darussalam. Pertama sekali, izinkan saya mengucapkan tahniah kepada Bank of China (Hong Kong) Cawangan Brunei untuk pembukaan cawangan anda di Negara Brunei Darussalam.

Kedua-dua Negara Brunei Darussalam dan China sudah lama mengamalkan persahabatan yang berdasarkan rasa hormat dan persefahaman. Hubungan dua hala kita juga berkembang lebih kukuh dengan pelbagai kerjasama yang merangkumi infrastruktur tenaga, pertanian, perikanan, pendidikan, pelancongan serta pertukaran antara rakyat kita. Hari ini, China merupakan salah satu rakan dagangan terbesar Brunei. Selaras dengan Wawasan Brunei 2035 dan China's One Belt One Road Initiative, terdapat banyak lagi bidang kerjasama dan matlamat bersama yang boleh diterokai oleh kedua-dua negara.

Pada masa ini, terdapat hampir 30 syarikat dari China di Brunei Darussalam. Bilangan ini berkembang sangat cepat dan jumlah pelaburan langsung dari China pada 2016 telah mengatasi jumlah keseluruhan dari tahun-tahun sebelumnya. Pelaburan ini memberi manfaat untuk pengguna tempatan, pembekal, masyarakat dan juga pekerja. Brunei, negera yang aman dan green heart di rantau ASEAN yang mempunyai pendidikan yang tinggi pendidikan dan kelebihan alam sekitar, mengalu-alukan pelaburan asing dengan menyediakan platform yang baik dan peluang untuk mengakses ASEAN dan pasaran Islam. Ini jelas dapat dilihat dari usaha yang berterusan untuk meletakkan Brunei Darussalam sebagai destinasi menarik bagi pelabur asing. Pada 2016, Brunei berada di kedudukan ke-72 dalam ranking Ease of Doing Business.

Hari ini menandakan permulaan Institusi Kewangan China yang pertama di Brunei. Bank of China terkenal sebagai salah satu kumpulan perbankan terkemuka di seluruh dunia dan menyediakan perkhidmatan perbankan yang komprehensif dan profesional kepada pelanggan dari korporat ke individu. Dengan perkhidmatan yang berdedikasi anda, saya percaya Bank of China akan membantu Brunei untuk memenuhi permintaan bagi mencapai Wawasan 2035, terutamanya dalam memberi Pelaburan Langsung Asing (FDI), membangunkan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) dan menggalakkan hubungan ekonomi dan perdagangan dua hala antara Brunei dan China.

Saya juga gembira untuk mengetahui bahawa Bank of China sedang melaksanakan strateginya untuk mengubah Bank of China (Hong Kong) ke dalam bank serantau yang berdaya saing. Pembukaan Cawangan Brunei menunjukkan keyakinan anda dalam masa depan Brunei dan ASEAN. Saya berharap kejayaan besar untuk Bank of China (Hong Kong) dengan menyediakan lebih banyak pilihan kepada pasaran kewangan Brunei dan pelanggan, dan juga sumbangan yang unik kepada pembangunan dan kemakmuran negara kita.

Tahniah kepada kumpulan Bank of China dan saya ingin mengucapkan terima kasih semua orang satu pengalaman yang hebat untuk pembukaan Bank of China (Hong Kong) Cawangan Brunei.

Terima kasih. Wabillahit Taufik Walhidayah, Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ramalan Cuaca

Untuk maklumat lanjut Ramalan Cuaca bagi Negara Brunei Darussalam sila layari www.met.gov.bn

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel