A+ A A-

HALUAN RABU 18052016 Kurikulum pendidikan Islam memerlukan reformasi

Bismillahir Rahmanir Rahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

SAYA amat berbesar hati kerana dijemput ke Persidangan Antarabangsa yang penting ini anjuran Universiti Brunei Darussalam melalui Pusat Pengajian Islam Sultan Omar 'Ali Saifuddien (SOASCIS).

Pada pandangan saya, tema SICON 5 agak menarik, mencabar dan juga penting. Tema ini adalah menarik kerana jarang orang bercakap mengenainya. Tetapi ini tidak bermakna bahawa isu-isu yang dicadangkan oleh tema SICON 5 tidak pernah difikirkan atau dibincangkan sama sekali.

Sebagai contoh Shaikh Muhammad Abduh (1849 - 1905) berbangsa Mesir dikenali dalam kalangan orang Islam sebagai reformer Islam yang amat prihatin dengan keperluan untuk reformasi pendidikan dan pembaharuan dalam pemikiran Islam. Gerakan refomasi beliau meletakkan tekanan yang besar dalam keperluan untuk perubahan dalam pendidikan Islam. Ia adalah perlu bagi umat Islam untuk bertindak balas terhadap pendidikan moden Barat untuk kemajuan mereka. Walaupun Shaikh Abduh terkenal dengan pemikiran baharunya dalam teologi dia memberikan peringatan kepada umat Islam. Beliau memberitahu mereka untuk mengambil sikap berhati-hati dalam tanggungjawab mereka terhadap pemodenan. Mereka mesti sentiasa sedar akan identiti mereka sendiri sebagai orang Islam. Menurut beliau, umat Islam mempunyai identiti tersendiri kerana kesedaran beliau mengenai masalah yang dihadapi oleh pemikiran pendidikan umat Islam Muhammad Abduh telah menyentuh mengenai sistem dan struktur institusi pendidikan dan kurikulum.

Menurut Muhammad Abduh, pada masa kemerosotan umat Islam mereka telah diketahui mempunyai sistem pendidikan yang berasaskan dualisme. Dualisme wujud kerana pada satu pihak terdapat satu sistem madrasah persekolahan dengan wawasan agama dan pada pihak yang lain terdapat satu sistem persekolahan umum atau sekular yang telah berjaya menghasilkan sumber manusia dalam pelbagai bidang profesional tanpa wawasan agama.

Oleh itu, untuk mengatasi dualisme, dalam gerakan reformasi Muhammad Abduh mengambil inisiatif baharu dalam memperkenalkan apa yang dikenali sebagai mata pelajaran sekular moden seperti Matematik, Bahasa, Geografi, Sejarah, Falsafah dan sebagainya ke dalam kurikulum sistem madrasah atau sekolah agama. Reformasi pendidikan merebak ke seluruh Mesir pada zamannya.

Walau bagaimanapun, reformasi kurikulum yang dimulakan oleh Muhammad Abduh tidak cepat merebak ke seluruh dunia Islam. Apapun sebabnya kerana fenomena ini kita dapati di sistem persekolahan ugama percakapan Melayu Islam dunia, sama ada kita memanggilnya madrasah, pondok atau pesanteran, jelas terpahat sehingga hari ini. Walaupun terdapat perubahan yang dibawa oleh pengenalan mata pelajaran moden 'sekular' ke dalam sekolah-sekolah ugama sekolah-sekolah ini masih dilihat sebagai simbol kuat pertahanan dan pemeliharaan wawasan pendidikan ugama. Lebih-lebih lagi, kerana sistem pendidikan persekolahan umum di dunia berbahasa Melayu menjadi lebih meluas dan lebih memperkayakan masalah dualisme yang disebut oleh Muhammad Abduh lebih dari pada seratus tahun yang lalu terus melibatkan minda Melayu Islam.

Pada pandangan saya perkaitan tema SICON 5 ialah platform untuk pertemuan minda orang Islam untuk mencari idea-idea dan inisiatif baharu yang boleh membawa struktur dan kurikulum pendidikan Islam yang lebih baik. Ini nampaknya menjadi langkah yang lebih baik dan lebih praktikal dalam proses pengislaman ilmu yang telah dibincangkan di banyak tempat untuk beberapa waktu sekarang. Sudah tentu, proses ini akan mengambil masa yang lama. Dan tidak salah untuk kita terlibat dalam agenda pendidikan ini.

Sebagai sasaran pendidikan ia tidak cukup untuk memasukkan mata pelajaran umum moden ke dalam sistem persekolahan ugama sebagaimana yang kita dapati sekarang di kedua-dua peringkat sekolah rendah dan menengah. Lebih penting adalah pengajian Islam di peringkat kolej dan universiti secara menyeluruh bagi merangkumi bidang pengajian yang Islam tidak mempunyai masalah pada masa lalu. Malah ia adalah wajar untuk kita tidak hanya menerima bidang-bidang pengajian sebagai sebahagian daripada pengajian Islam tetapi juga untuk membuat kurikulum mereka lebih positif dan responsif kepada keperluan masa kini.

Apa yang saya maksudkan dengan respons positif adalah bahawa kita harus melihat bidang pengajian Islam baharu dan mengajar mereka berdasarkan pemikiran dan teori Islam. Pendek kata, kita perlu memerhati dan mengkaji realiti kontemporari dalam pelbagai cabang ilmu dan kemahiran menurut perspektif Islam. Sebagai contoh, kita ambil bidang kewangan Islam (nizam al-maliah al-Islmiyah). Kita perlu bertanya, sejauh mana kita benar-benar dalam konteks dan realiti perkembangan pesat sistem perbankan Islam kontemporari, termasuk sistem insurans Islam dirujuk sebagai takaful?

Satu lagi contoh ialah bidang sosio-politik yang telah berkembang pesat sejak Perang Dunia Kedua. Sejauh mana pengajian Islam, khususnya dalam bidang Syariah, telah digunakan untuk isu perubahan dan pembangunan dalam sistem sosio-politik dalam rangka Aturan Dunia Baharu? Sepatutnya ada kajian yang mendalam tentang isu-isu yang timbul daripada perubahan sosio-politik global dari perspektif teori Islam. Antara isu-isu ini adalah konsep bangsa negara, nasionalisme, dan hubungan antarabangsa di mana Islam masih banyak untuk diperbincangkan.

Subjek pengajian Islam telah berubah sejak 100 tahun yang lalu. Dalam satu abad yang lalu ini kita telah melihat perubahan dalam menerapkan kemahiran berfikir para ulama dalam idea ijtihad, tajdid, islah dan bid'ah. Mengapa perubahan? Sebab utama adalah kerana banyak perkara berubah. Dunia telah berubah terutamanya akibat daripada perubahan teknologi yang pesat. Realiti politik juga telah berubah di dunia Islam dan di Barat. Ia adalah pemahaman yang berbeza dalam kalangan reformer seperti Muhammad Abduh, Rashid Rida dan Jamal al-Din al-Afghani. Kemudian ia adalah berbeza dalam kalangan pemimpin-pemimpin gerakan Islam pasca Perang Dunia Kedua seperti Hasan al-Banna di dunia Arab, Said Nursi di Turki, Maududi dalam Sub-benua India, dan Hamka dan Muhammad Nasir di dunia berbahasa Melayu. Dan kini di zaman kita sendiri kita mempunyai generasi ulama muda yang kebanyakannya tinggal di Barat.

Falsafah berkata, perubahan yang diperlukan dalam reka bentuk kurikulum dan pengajaran pengajian Islam mengikut realiti semasa. Ini memerlukan perubahan bermakna yang kita ada untuk membuat inovasi dan berfikir keusahawanan dalam erti kata yang praktikal. Tetapi sejauh ini pengajian Islam bimbang berapa banyak perubahan yang kita mampu dan bertolak ansur? Saya rasa kita perlu mencapai keseimbangan. Jenis kedudukan wasatiyyah diperlukan. Terdapat beberapa perkara yang tidak akan berubah, kerana ada ajaran Islam yang tidak boleh diubah dan terdapat keperluan manusia yang tidak akan berubah. Dan ada perkara yang perlu berubah kerana realiti perubahan tertentu dalam dunia di sekeliling kita. Jadi ia adalah satu soalan bagaimana untuk mencapai keseimbangan antara dua ekstrem : satu adalah kepercayaan bahawa kajian Islam tidak boleh mengubah sudut, dan satu lagi adalah kecenderungan untuk pergi ke arah perubahan yang berlebihan.

Memandangkan pelbagai isu yang saya baharu sahaja bangkitkan saya percaya bahawa tema SICON 5 boleh membantu meningkatkan usaha untuk membawa perubahan positif dalam perkembangan pengajian Islam. Sudah tentu, perkembangan positif ini akan membantu untuk meluaskan bidang pengajian Islam dan pengetahuan umum dengan semua faedah mereka, Pada pendapat saya, ini adalah amat selaras dengan ajaran Al-Quran ketika Nabi (Sallallahu Alaihi Wasallam) mendoakan peningkatan ilmu pengetahuan mengenai hikmah wahyu yang diberikan kepadanya. Dalam Al-Quran Surah 20, (Thaahaa), ayat 114, tafsirnya :
Dan katakanlah : "Ya Tuhanku! Tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." Apa yang dimaksudkan dengan doa ini? Kenapa kita berdoa untuk meningkatkan ilmu pengetahuan? Salah satu sebab adalah bahawa dengan peningkatan dalam ilmu pengetahuan kita boleh membawa perubahan yang lebih baik, di dalam diri kita dan dalam kehidupan di sekeliling kita.

Wabillahit Taufiq Walhidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Seterusnya...

Ramalan Cuaca

Untuk maklumat lanjut Ramalan Cuaca bagi Negara Brunei Darussalam sila layari www.met.gov.bn

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel